title
Gaasifaasiline fotokatalüütiline reaktor õhukeste kilede aktiivsuse uurimiseks
Gas-phase photocatalytic reaktor for the study of thin films’ activity
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information