title
Tallinna Tehnikaülikooli Liikumisharrastuse alused vabaõppeaine ja TTÜ Spordihoone rahulolu-uuring
Measuring Customer Satisfaction of Tallinn University of Technology free course Basics of Physical Movements and TTÜ Sports Hall
supervisor
defence date
language