title
Alkoholi ja hulgiskleroosi mõju p2x4 ekspressioonile
The impact of ethanol and multiple sclerosis on p2x4 receptor expression
author
Põllu, Pille
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information