title
Ventilatsioonisoojuspumpade kasutamine uutes korterelamutes
Recuperation of residual heat in ventilation through heat pump in new apartment buildings
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal