title
Alzheimeri amüloid-β peptiidide toksilisus IGF-1 diferentseeritud inimese neuroblastoomi rakkudele
Toxicity of Alzheimer’s amyloid-β peptides on IGF-1 differentiated human neuroblastoma cells
author
Keinast, Sebastian
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information