title
Agiilne tarkvaraarendus avalikus sektoris- digitaalse õppevara portaali e-Koolikott juhtumi analüüs
Agile software development in the public sector - the case of digital learning resources portal e-Koolikott
author
Abel, Anders
defence date
language