title
EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 17 analüüs selle kohaldamisel mitmerahvuseliste korporatsioonide suhtes
Analysing the challenges of Article 17 of the EU General Data Protection Regulation for multinational corporations
author
Lehtiniemi, Linda Krista Marianne
defence date
language