title
Tagarakenduse loomine visualiseerimiseks sobivate andmete saamiseks PostgreSQL'iga
Creating a Backend for Getting Data Suitable for Visualization with PostgreSQL
author
Abel, Elisabeth
keywords
window-funktsioonid
materialiseeritud vaated
window functions
materialized views
supervisor
Savolainen, Martti
defence date
language
department / college