title
Kliendi lojaalsust mõjutavad tegurid Maxima Eesti OÜ näitel
Factors affecting customer loyalty based on Maxima Eesti OÜ
author
Sepp, Kelly
supervisor
defence date
language