title
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse abirahade toel aastatel 2004-2020 rekonstrueeritud ja rajatud reoveepuhastite tõhususe analüüs Harju makonna näitel
Efficiency analysis of the wastewater treatment plants reconstructed and built in 2004-2020 funded by the EU Cohesion Fund and Environment Investment Centre grant on the example of Harju County, Estonia
author
Vilpart, Maarja
keywords
eficiency analyses
EU Cohesion Fund grants
Environmental Investment Centre\s grants
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus