title
Analüüs ja disain testimise protsessi optimeerimiseks pensioni II samba näitel
Analysis and design for testing process optimization on the example of pension II pillar
author
Polli, Karin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Melsas, Margus
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
department / college