title
Ammooniumsalpeetri lahustamise seadme projekt
Project of the unit for dissolving ammonium nitrate
author
Ermolaeva, Margarita
keywords
lõhkeained ammooniumnitraadi baasil
ammoonioumnitraadi lahustamise protsess
explosives based on ammonium nitrate
process of dissolution of ammonium nitrate
defence date
language