title
Jahtumiskiiruse mõju Cu2ZnSnS4 optilistele omadustele
On the effect of cooling rate on optical properties of Cu2ZnSnS4
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information