title
Büroohoone soojusvarustuse tipukoormuste analüüs ja vähendamise võimalused tehnosüsteemide juhtimise abil
Office building peak heat demand analysis and reduction with control of building service systems
author
Smirnov, Roman
defence date
language