title
Juhtimisstiili mõju multikultuursete meeskondade kvaliteedile ja tulemustele
The influence of leadership style on multicultural teams quality and outcomes
defence date
language