title
Toidutoodete tootearendus ja positsioneerimine Eesti väiketootjate näitel
Product development and positioning of food products on the example of small Estonian food producers
author
Viks, Eneken
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus