title
Moonutused pangandusgruppide tütarpankade aastaaruannete arvjoonistes
Distortions Of Graphs Disclosed in Annual Reports of Banking Groups’ Subsidiaries
author
Kink, Elin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network