title
Elektrolüütilised kroomiga katmise protsessid ja nende analüüs aktsiaseltsis Norma
Electrolytical chrome plating processes and their analysis at Norma Ltd
keywords
elektrolüütiline pinnakatmine
kroomiga pinnakatmine
REACH-määrus
kroomtrioksiid
kuuevalentne kroom
kolmevalentne kroom
electrolytical plating
chrome plating
REACH legislation
chrometrioxide
hexavalent chromium
trivalent chromium
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Otstavel, Meelike
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit