title
Gaaskromatograafia-olfaktomeetria (GC-O) paneeli stabiilsus: mõjutegurid ja indikaatorid
Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O) panel performance: factors and indicators
keywords
gaaskromatograafia-olfaktomeetria
lõhnatundlikkus
lõhnad
menstruatsioontsükkel
tujud
gas chromatography-olfactometry
odor perception
odors
menstrual cycle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal