title
Avalik keskkonnamõju hindamine, planeerimise ja otsustusprotsess Eesti meretuuleparkide näitel
Public Environmental Impact Assessment, Planning and Decision Making Process in Case of Estonian Offshore Windfarms
author
Seisonen, Olavi
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only