title
Eesti madalpingevõrgu analüüs kaugloetavate arvestite baasil
Estonias low-voltage grid analysis based on smart meters
author
Laurit, Sten
supervisor
defence date
language