title
Organisatsioonilise õigluse tajumise ja töörahulolu vahelised seosed Saaremaa vallavalitsuse näitel
Relationship between perception of organizational justice and job satisfaction on the example of Saaremaa municipality government
author
Teppan, Anu
keywords
organisatsiooniline õiglus
protseduuriline õiglus
jaotusõiglus
interaktiivne õiglus
organizational justice
procedural justice
distributive justice
interactional justice
supervisor
Vabrit-Raadla, Maarit
defence date
language