title
Tehnoloogiaettevõtte rahastamise võimalused ning väljakutsed Eestis ja Saksamaal OÜ Skeleton Technologies näitel
Opportunities and challenges in financing a Hightech Company in Estonia and Germany based on the example of Skeleton Technologies OÜ
author
Vill, Ants
keywords
OÜ Skeleton Technologies
missioonipõhine innovatsioonistrateegia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.