title
Valikute tegemine piiratud ratsionaalsuse tingimustel TTÜ Tallinna Kolledži ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste näitel
Decision-making under Conditions of Bounded Rationality on the Example of the Students of TUT Tallinn College and Tallinn University of Technology
author
Tuulsalu, Taavi
keywords
ratsionaalsus ja piiratud ratsionaalsus
käitumismajandus
kognitiivne nihe
ankurdamise efekt
väikeste numbrite seadus
väljavaateteooria
raamistamine
traditional assumptions of rationality
bounded rationality
organizational behavior
organizational thinking
adjustment from an anchor
availability heuristics
law of small numbers bias
prospect theory
framing effects
supervisor
defence date
language