title
Makseraskuste teket mõjutavad tegurid Luminor Bank AS mittetöötavate laenude näitel
Factors affecting the origin of non-performing loans on the example of Lumior Bank AS portfolio
author
Mohnatševa, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Confidential thesis. Not available at academic unit.