title
Haldustööriista arendamine ja muudatuste mõju ettevõtte Wise Ltd näitel
Team Case Management Tool Development and Process Changes Impact in Company Wise Ltd
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 20.05.2026
department / college