title
Klientide rahulolu mõõtmine ettevõtte Bolt Food näitel
Measuring customer satisfaction on the example of Bolt Food
author
Jakobi, Diana
supervisor
defence date
language