title
Tasandatud kulude kasumlikkuse metoodika võimalikud praktikad
Possible practices of levelized cost of electricity profitability methodology
author
Toots, Kristiina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Tomera, River
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 02.01.2032