title
Digitaliseerimise protsessi ja selle rakendamise võrdlev analüüs Eesti ja Soome sadamatööstuses
A comparative analysis of the digitalization process and its implementation in the Estonian and Finnish port industries
author
Yli-Tainio, Niko Petteri
defence date
language