title
Tallinna Polütehnik Nr 21 1985
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
02.07.1985
language