title
Energia infrastruktuuri töö- ja häirekindlus ning energia kättesaadavus
Estonian Electricity Infrastructure reliability and availability
author
Kõks, Ants
keywords
tarbimis-ja tootmisprognoosid
elektrivõrgu töö- ja teenusekindlus
elektrivõrgu ilmastikukindlus
energiakättesaadvus
electric system
SAIFI
CAIDI
supervisor
defence date
language