title
Hotelli numbritubade ruumitemperatuuri ja ventilatsiooni juhtimise mõju soojuslikule mugavusele ning energiatarbimisele
The impact of room temperature and ventilation control on the thermal comfort and energy use of a hotel
author
Hordo, Kaarel
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus