title
Tallinna Polütehnik Nr 22 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
02.07.1986
language