title
Tarbimismaksude ja majanduskasvu seos Euroopa Liidu riikide näitel
Consumption taxation and economic growth in EU countries
author
Maar, Karl Ivar
keywords
tarbimismaksud
tarbimise efektiivne maksumäär
consumption tax
consumption implicit tax rate
supervisor
defence date
language