title
ISO 37001 rakendamisest ettevõtetes ja selle potentsiaalne mõju äriprotsessidele Eesti Energia AS näitel
Implementation of ISO 37001 in businesses and its potential impact on business processes on the example of Eesti Energia AS
author
Vesingi, Merli
supervisor
defence date
language