title
Vajadused küberturvalisusealase toe jäerele ja mitteametliku toega kaasnevad väljakutsed: uuring Eesti tavakasutajate seas
Cybersecurity-related Support Needs and Challenges Incurred by Informal Support: a Study Among Estonian Home Users
author
Sein, Kati
supervisor
Mällo, Tanel
defence date
language