title
Kaugtöö kui lahendus vananevale tööjõule Soomes
Teleworking as a Solution for Ageing Workforce in Finland
author
Welin, Viivi
keywords
tööelu võimalused
tööelu pikendamine
opportunities for work life
extending of work life
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network