title
BIM tehnoloogia, elukaare ja järelevalve süsteemi kasutus sillaehituses
BIM technology, life-cycle and technical supervising usage in bridge building
author
Jermiškin, Andrei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Not available at academic unit.