title
ENSV-aegse kivikonstruktsioonist korterelamu transport ja kontrollarvutused
Estonian SSR-era masonry apartment building transportation and structural calculations
author
Oll, Alo
keywords
silikaattellistest müüritis
müüritise transport
masonry transportation
brick buildings
stone constructions
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus