title
Diiselkütusega saastunud pinnase bioremediatsioonil osalevad peamised mikroorganismid
Microorganisms involved in bioremediation of soils contaminated with diesel fuel and their degradation potential
author
Luhse, Toomas
keywords
bioremediatsioon
diisel
saastatus
bioremediation
diesel
contamination
supervisor
defence date
language