title
Veisesõnniku mono-kääritamise optimeerimine ühe-astmelises protsessis: viibeaja lühendamise mõju biogaasi toodangule
Optimization of dairy manure mono-digestion in single-phase process: the effect of HRT reduction on biogas yield
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information