title
Elektrooniline kliendisuhete haldamise funktsioonid Internetipangas ja selle mõju kliendi rahulolule
Electronic Customer Relationship Management Features in Online Banking and its impact on Customer Satisfaction.
author
Nyampong, Barbarah Akosuah
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network