title
Töötaja kaasatus ja seda kujundavad tegurid kaugtööle ülemineku kontekstis
Employee engagement and factors contributing to it in remote work environment
author
Laanet, Katriin
supervisor
defence date
language