title
Android rakenduse loomine ARP protokolli haavatavuse ekspluateerimiseks
Creating an Android application for exploiting the ARP protocol vulnerability
author
Tureev, Grigory
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information