title
Elasticsearchi ja PostgreSQLi sobivuse võrdlemine täistekstotsingu realiseerimiseks konkreetse süsteemi näitel
Comparing Suitability of Elasticsearch and PostgreSQL for Implementing Full-text Search in a Specific System
author
Zahharov, Boriss
supervisor
defence date
language