title
Tarneahela optimeerimismudelid ja nende rakendamine tootmisettevõtte näitel
Supply Chain optimization models and their implementation based on production company example
author
Leppik, Katrin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access