title
Asendatud poolkukurbituriilide isomeeride mudelite automatiseeritud koostamine
Automatic generation of models of isomers of substituted hemicucurbiturils
author
Lopušanski, Arian
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information