title
Töötajate organisatsiooniline pühendumus ettevõtte Kliinik32 OÜ näitel
Organizational commitment of employees, based on the example of company Kliinik 32.
author
Mägi, Liina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network