title
Tapa linna keskkonnageoloogia ja selle valupunktid
Environmental geology of the city of Tapa and its main problems
author
Kangur, Marianne
keywords
Nõukogude sõjaväe reostus
sõjaväelennuväli
veduridepoo
vagunidepoo
petrooleum
residual pollution
Soviet military pollution
military airfield
locomotive depot
rail car depot
kerosene
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language