title
Retortgaasi kontsentratsiooni seire Eesti elektrijaama kaheksandas energiablokis, kus kasutatakse gaasipõleteid. Monitoring of retort gas concentration at the eighth power unit of the Estonian Power Plant, where gas burners are used. Мониторинг концентрации ретортного газа на восьмом энергоблоке Эстонской электростанции, где используются газовые горелки
author
Jelizarov, Jevgeni
keywords
seireprojekt
gaaside kogumise andurid
gas-burners
monitoring project
sensors for gas collection
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.